Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit la furnizori

Auditarea furnizorilor este o componentă de bază a unui management modern al furnizorilor. Cu ajutorul unui astfel de audit puteţi analiza în mod precis procesele relevante pentru dvs. la furnizorii existenţi sau potenţiali. Implementarea auditului la furnizori sporeşte transparenţa lanţului dvs. de aprovizionare şi simplifică selectarea furnizorilor, respectiv evaluarea şi dezvoltarea lor.

În funcţie de cerinţele dvs., specialiştii noştri evaluează procesele dvs. şi sistemele furnizorilor dvs. În industria alimentară, acest lucru se traduce printr-o analiză atentă a calităţii şi siguranţei. Pentru toate celelalte societăţi, această înseamnă responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) bazată pe codul de conduită, respectarea normelor de calitate a produselor și serviciilor furnizate.

Auditarea furnizorilor se realizeză în conformitate cu schema noastră pentru audit sau cu specificaţiile dumneavoastră. Verificăm toate sistemele actuale de management, cum ar fi ISO 9001 sau IFS. Veţi primi la finalizarea auditului probele de audit necesare, precum şi un raport de audit edificator, cu recomandări practice de acţiune.