Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit SSM

Auditul de SSM constituie un instrument util pentru verificarea și sprijinirea procesului de îmbunătățire a performanței de protecția muncii și a situațiilor de urgență în cadrul organizației. Scopul unui audit de SSM este acela de a verifica modul în care organizația respectă cerințele legale și de reglementare în domeniul protecției muncii și situațiilor de urgență, de a identifica eventualele neconformități înainte ca acestea să fie sesizate de autoritățile statului și de a oferi organizației soluții pentru remedierea acestora.

Auditul securității și sănătății în muncă (SSM) este considerat un instrument esențial pentru realizarea obiectivelor angajatorului în domeniul calității securității și sănătății în muncă. Scopul principal al auditului SSM este de a evalua neconformitățile în raport cu reglementările în vigoare din domeniu și de a concepe acțiunile corective necesare în vederea eliminării acestor neconformități.

Auditul securității și sănătății la locul de muncă constă în examinarea și analiza sistematică, independentă și documentată, efectuate cu scopul de a determina conformitatea locurilor de muncă cu prevederile reglementărilor proprii.

În cadrul auditului de SSM se poate face și analiza riscului și securitatea procesului (HAZOP, HAZID, RCA etc).