Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Consultanță pentru evaluare ciclu de viață produs

Evaluarea ciclului de viață (LCA)

LCA este o metodologie utilizată pentru a evalua impactul asupra mediului al unui produs, proces sau serviciu pe parcursul întregului său ciclu de viață (ISO 14040:2006).

Ciclul de viață

LCA ia în considerare diferitele etape ale vieții unui produs, inclusiv aprovizionarea, fabricarea, distribuția, utilizarea și eliminarea materiilor prime.

LCA ia în considerare o gamă largă de factori de mediu, cum ar fi consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei, generarea de deșeuri și alte impacturi potențiale asupra ecosistemelor și a sănătății umane.

Consaltis Consultanță și Audit folosește o bază de date globală cuprinzătoare care furnizează date despre inventarul ciclului de viață (LCI) pentru efectuarea studiilor LCA. Acesta conține informații despre intrările, ieșirile și impactul asupra mediului asociate cu diverse procese și activități din diferite industrii. Baza de date folosită d enoi este utilizată pe scară largă de cercetători, întreprinderi și factori de decizie politică pentru a evalua performanța de mediu a produselor și sistemelor.

 Oferim o abordare standardizată și transparentă a LCA, furnizând date consistente și actualizate privind fluxurile de energie și materiale, emisiile și consumul de resurse asociate diferitelor activități, astfel încât raportul nostru de evaluare să vă fie de folos pentru integrarea lui în alte rapoarte sau utilizarea lui pentru necesitățile interne de evaluare.