Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Consultanță conformare cu prevederile GDPR

La 25 mai 2018 a intrat în vigoare Noul Regulament al Uniunii Europene privind protecția datelor personale (GDPR). Nerespectarea acestui regulament poate avea un impact major asupra activității companiei din care faceți parte, atât financiar – prin amenzile uriașe care se pot da, dar și din punct de vedere al impactului asupra reputației companiei.

GDPR oferă un nou cadru general complex pentru protecția datelor, cu obligații sporite pentru orice organizație, iar amploarea, complexitatea și impactul operațional este fără precedent. GDPR se aplică oricărei organizații - indiferent de locul unde își are sediul - care gestionează datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene.

Impactul GDPR nu este restrâns la un domeniu anume, ci dimpotrivă efectele sale se vor produce în absolut toate industriile și deopotrivă în sectorul public și cel privat, inclusiv non-profit. Drept urmare, toate tipurile de entități trebuie să cunoască și să înțeleagă modul în care GDPR le va afecta activitatea, și să își adapteze instrumentele și modul de lucru la noile cerințe. 

Consaltis Consultanță și Audit vă oferă servicii de consultanță pentru conformare cu cerințele Regulamentului Uniunii Europene privind protecția datelor personale (GDPR).

Activitatea presupune:

  • efectuarea unei analize a diferențelor între praticile curente ale organizației și cerințele Regulamentului European privind protecția datelor personale ( GDPR)
  • elaborarea unor proceduri de lucru, a unor documente conforme (clauze contractuale, fișe de post), etc.
  • implementarea unor măsuri de securitate a informațiilor.

Serviciul nu include numai protecția efectivă a datelor personale, ci și verificări ale modului în care organizația poate răspunde unor cerințe noi ale directivei, precum portabilitatea, notificarea sau implementarea protecției datelor încă din faza de proiectare a unui proces, sistem sau serviciu.