Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit DNSH

Companiile interesate trebuie să știe că noile programe de finanțare, precum POR 2021-2027, Orizont Europa, dar nu numai, se vor lansa cu noi condiții și criterii de eligibilitate obligatorii. O astfel de noutate o reprezintă principiul DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”) pe care fiecare aplicant trebuie să îl respecte. În acest sens, se vor finanța doar acele activități economice care se vor califica drept sustenabile din punct de vedere al mediului. Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nicio măsură inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia.

Principiul Do no significant harm /DNSH („Nu provoca un rău semnificativ” – „Nu dăuna semnificativ mediului”) este un principiu european, aliniat Taxonomiei europene privind investițiile sustenabile (mai multe detalii aici), la care companiile și finanțatorii vor trebui să se raporteze în toate deciziile de investiții, pentru că trebuie să respectăm în activitatea economică mediul înconjurător. Întrucât DNSH se aplică pentru proiectele finanțate din fondurile europene, presupune faptul că, în eventualitatea unui audit, dacă principiul nu este respectat, contribuția UE va fi restituită de către beneficiar.

În conformitate cu cerințele Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), ce pot fi accesate aici, la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare, pentru sustinerea eligibilitatii cheltuielilor, se va prezenta un audit de mediu realizat de un auditor de mediu autorizat, document care confirma că investiţiile sunt în acord cu principiul DNSH.

Nedepunerea documentului privind auditul de mediu atrage după sine neeligibilitatea cheltuielilor din proiect.

O primă condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta. Consaltis Consultanță și Audit SRL asigură imparțialitatea, nefiind implicată nici în partea de consultanță pentru finanțare, nici în partea de achiziții echipamente.

O a doua condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenţei opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care urmează să desfăşoare activitatea de audit şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate față de aceştia.

Consaltis Consultanță și Audit dispune de o echipă de auditori sisteme de management cu experiență în realizarea de audituri sisteme de management, inclusiv în cadrul unor organisme de certificare și poate efectua audituri DNSH pentru proiectele europene.