Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Consultanță

Activitatea noastră îşi propune să optimizeze resursele unei organizaţii şi, în acelaşi timp, să îmbunătăţească eficienţa proceselor, trainingul, selecţia şi integrarea resurselor umane şi tehnologice, în conformitate cu nevoile specifice activităţii economice respective.

Până în prezent, am implementat peste 100 sisteme de management de dificultate mică şi medie, la companii cu un număr de până la 350 de angajaţi.

Prin partea de consultanță de mediu, asigurăm externalizarea activității de protecția mediului, elaborarea de studii de specialitate, obținerea de autorizații și avize.

Pe partea de consultanță pentru industria alimentară asigurăm implementarea de sisteme de management al siguranței alimentului, obținerea de autorizații și avize.

În domeniul securității informațiilor și al protecției datelor cu caracter personal asigurăm atât un audit de conformare legislativă cât și partea de implementare a unor sisteme de management precum ISO 27001 sau ISO 22301 ori a cerințelor GDPR. De asemena, asigurăm servicii DPO (data protection officer) în conformitate cu cerințele articolului 39 din GDPR.

Efectuăm audituri la furnizori, audituri de conformare legislativă sau audituri interne pe scheme internaționale (standarde ISO, de exemplu) sau interne/proprietare.

Asistăm companiile în certificarea produselor, aplicarea marcajului CE sau elaborarea documentațiilor tehnice de specialitate.