Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit de conformare legislativă

Auditul de conformare legislativă își propune să verifice modul în care o organizație respectă cerințele legale și de reglementare precum și cu standarde corporative interne specifice de mediu, sănătate și securitate ocupaționala și responsabilitate socială. În acest proces, Consaltis Consultanță și Audit are o abordare integrată, verificând conformitatea cu legile și reglementările, cu standardele interne și internaționale, avem în vedere, de asemenea, riscurile și oportunitățile corespunzătoare organizației.

Auditul poate implica suplimentar și soluții de diagnosticare a infrastructurii (echipamente, clădiri, alte mijloace fixe și de inventar) existente din punct de vedere al cerințelor legale și de reglementare, precum și analize privind mentenanța preventivă și aspecte de mediu coroborate - conformare și obținere avize sau autorizații necesare. 

Raportul nostru de audit conține şi recomandări pentru a fi puse în aplicare de către firmă, care sunt formulate ținând cont de obiectivele și limitările firmei. De asemenea, revenim în mod activ împreună cu managementul, asupra punerii în aplicare a recomandărilor din raportul de audit.

Scopul acestui audit este de a eficientiza costurile cu conformarea, la anticiparea riscurilor și minimizarea acestora.