Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Managementul substanțelor periculoase

Consaltis Consultanță și Audit vă poate ajuta cu managementul substanțelor periculoase prin:

 • Elaborare Fișă cu date de securitate conform Anexei la Regulamentul (UE) nr. 830/2015 – REACH, Ghid pentru întocmire Fișe cu Date de Securitate, pentru substanțele și amestecurile chimice produse/comercializate/utilizate intra și extra comunitar; clasificare produs conform Reg. 1272/2008 CLP, informații privind utilizarea produsului.
 • Elaborare scenarii de expunere – Anexa la Fișa cu date de Securitate, pe baza Raportului de Securitate Chimica (CSR) disponibil în dosarul REACH.
 • Verificarea și actualizarea Fișei cu date de securitate în conformitate cu cerințele actualizate REACH și CLP verificând: 
  • criteriile de clasificare și etichetare, 
  • utilizările identificate, 
  • măsurile de securitate aplicabile la utilizarea produsului, 
  • informațiile privind sănătatea și securitatea în muncă, 
  • informațiile privind măsurile de combatere a incendiilor, 
  • incompatibilitățile produsului la manipulare/transport/depozitare, 
  • criterii de ambalare.
 • Evidența – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare,
 • Obținere autorizații, avize depunere pe piață, inclusiv a substanțelor biocide.