Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Expert biodiversitate

Activități

  • Elaborează și derulează planul de monitorizare a biodiversității în conformitate cu cerințele din Acordul de mediu
  • Se asigură că activitățile constructorului sunt realizate în conformitate cu cerințele Acordului de mediu
  • Actualizează datele despre specii, pentru a se asigura că receptorii aleși pentru monitorizare sunt corespunzători.
  • Asigură colectarea datelor corecte pentru informare în vederea monitorizării conform Acordului de Mediu
  • Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare

Cerințe

  • Experiență în minim 2 proiecte de monitorizarea biodiversității
  • Atestarea în registrul experților reprezintă un avantaj
  • Carnet de conducere

Oferta

Contract pe durată determinată de 24 de luni. Valoarea venitului depinde de atestări, nivelul de expertiză și activitatea desfășurată.