Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Raportare non financiară pentru companii

Având o experiență pluridisciplinară, Consaltis Consultanță și Audit oferă servicii de redactare a raportului non-financiar, conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1938 și a Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul European a adoptat Directiva privind obligația marilor companii de a raporta anual o serie de aspecte non-financiare și legate de diversitatea la locul de muncă.

Mai exact, este vorba despre informatii din urmatoarele domenii:

  • protecția mediului: impactul operațiunilor asupra mediului, aspecte de sănătate și securitate la locul de muncă, folosirea resurselor de energie regenerabilă și tradițională, emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și a apei;
  • aspecte sociale și referitoare la angajați: relațiile cu furnizorii și distribuitorii, măsurile luate pentru asigurarea egalității de gen și pentru respectarea drepturilor angajaților, asigurarea unor condiții optime de muncă, plata contribuțiilor sociale, dialogul social, respectarea drepturilor muncitorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor uniunilor sindicale, asigurarea sănătății și siguranței la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și acțiuni pentru dezvoltarea acestor comunități;
  • respectarea drepturilor omului;
  • măsuri anti-corupție și de prevenire a oferirii de mită;
  • diversitatea la nivelul stucturilor de management.

Directiva se aplică numai pentru companiile cu peste 500 de angajați, IMM-urile nefiind obligate să raporteze. În România, Directiva este transpusă printr-un Ordin al Ministerului Finanțelor Publice (nr. 1938 din 17 august 2016 publicat în Monitorul Oficial Partea I, 680/2.IX.2016) ce transpune parțial prevederile Directivelor Europene în materie de prezentare de informații nefinanciare și cu privire la diversitatea "în cadrul unor întreprinderi și grupuri mari". Raportul de sustenabilitate va fi predat MFP la data depunerii bilanțului contabil.

În baza acestui Ordin, declarația nefinanciară va cuprinde obligatoriu informații despre aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei și a dării de mita, inclusiv:

  • o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate în legatură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci cand este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.