Acest site folosește numai cookies pentru funcționarea sa. Este posibil ca anumite funcționalități să nu fie disponibile în absența lor. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Inginer chimist/microbiolog industrie alimentară

Responsabilități

 • Elaborează planul de autocontrol pentru clienții societății
 • Atunci când este necesar, prelevează probe și teste de sanitație la client și le procesează în laborator
 • Efectuează operațiile premergătoare încercărilor (preparare soluții, pregătire echipamente etc)
 • Pregătește și verifică mediile de cultură.
 • Efectuează încercari fizico-chimice și microbiologice în cadrul laboratorului, în conformitate cu procedurile specifice interne și respectă cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.
 • Înregistrează datele obținute la încercări în aplicația internă
 • Validează metode de încercare/ analiză și implementează noi încercări/ analize.
 • Efectuează mentenanța echipamentelor de încercare
 • Respectă sistemul de management al calității, cerințele standardului de acreditare, cerințele RENAR, ghidurile cerute de acreditare
 • Respecta normele PM si PSI

Cunoștințe și experiență necesare

 • Absolvent facultate: Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Chimie alimentară, Tehnologia produselor alimentare, Medicina veterinară, etc.
 • Experiență în activitatea de laborator analize fizico-chimice în industria alimentară
 • Integritate profesională
 • Carnet de conducere

Beneficii Oferite

 • primă de vacanță, Crăciun și Paște;
 • asigurare medicală;
 • bonuri de masă;
 • bonus anual;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;

Vă rugăm trimiteți CV-ul dumneavoastră pe office@mediqualtis.ro.